สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะพัฒนาและแพร่กระจาย

ยาปฏิชีวนะรักษาชีวิตแต่การใช้พวกมันยังช่วยให้สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะพัฒนาและแพร่กระจาย ในแต่ละปีแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะมีประชากรประมาณ 2.8 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาฆ่ามากกว่า 35,000 คนตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค การติดเชื้อจากเชื้อดื้อยาหลายชนิดแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะสองตัวหรือมากกว่านั้นยากที่จะรักษา

สำหรับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะแล้วการได้รับยาปฏิชีวนะนานขึ้นไม่เพียงเพิ่มความสามารถในการรักษายีนต้านทาน แต่ยังทำให้เชื้อโรคนั้นพร้อมมากขึ้น รับและรักษาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่สองและกลายเป็นสายพันธุ์ MDR การได้รับยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งเป็นเวลานานจะทำให้เกิดแบคทีเรีย ผลการเตรียมไว้นี้ทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่แบคทีเรียจะได้รับความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมแม้ในกรณีที่ไม่มีการสัมผัสกับยาปฏิชีวนะต่อไปและช่วยให้เกิดความเครียดในลักษณะต่อต้านการดื้อต่อยาปฏิชีวนะเหล่านี้มาหลายชั่วอายุคน การได้รับยาปฏิชีวนะดูเหมือนว่าจะเลือกทางอ้อมสำหรับระบบต้านทานยาปฏิชีวนะที่มีเสถียรภาพมากขึ้นระบบที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในสายพันธุ์จะเพิ่มโอกาสที่จะได้รับความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายตัว