สมองส่วนที่ได้รับการฝังรากในสมองย่อยมิลลิเมตร

สมองส่วนที่ได้รับการฝังรากในสมองย่อยมิลลิเมตรเพื่อระบุว่าส่วนใดของสมองที่เชื่อมโยงกับการจดจำใบหน้าและใบหน้าความสามารถในการจดจำใบหน้าและสถานที่ที่คุ้นเคยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันการระบุใครบางคนช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับพวกเขาและรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและการมีทักษะขั้นพื้นฐานนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถแนบข้อมูลประจำตัวกับคนรอบข้าง

ทำให้ง่ายต่อการแยกความแตกต่างระหว่างใครอะไรและที่ไหนตามเนื้อผ้าฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่ตรงกลางขมับกลีบมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นพื้นที่หลักสำหรับกระบวนการระบุ อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้มีความชัดเจนสำหรับนักวิจัยว่าเครือข่ายหน่วยความจำที่รับผิดชอบในการระบุตัวตนนั้นอยู่นอกเหนือจาก MTL รวมถึงบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในสมองเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าการจดจำและการระบุเกิดขึ้นอย่างไรนักวิจัยจึงทำการบันทึกเสียงในสมองโดยตรง