ฟุตบอลค่อนข้างแตกต่างจนกระทั่งวัคซีนพัฒนาขึ้น

สภาพแวดล้อมฟุตบอลจะแตกต่างกันมาก จนกระทั่งวัคซีนสำหรับ coronavirus ได้รับการพัฒนาฟีฟ่าได้บอกกับสหพันธ์สมาชิก นอกจากนี้ยังคาดว่าการทดสอบปกติจะเป็นไปได้มากที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมในอนาคตโดยคาดว่าระยะทางกายภาพจะอยู่ในระยะยาวชุดการพิจารณาทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาโดยคณะทำงานพิเศษของฟีฟ่าและส่งออก

ไปยังสมาคมสมาชิกรวมถึงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่จะช่วยให้ประเทศต่างๆตัดสินว่าจะปลอดภัยเมื่อฟุตบอลกลับมาทำงานอีกครั้ง ฟีฟ่ากล่าวว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดฉากการแข่งขันฟุตบอลมีความรับผิดชอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus การวางแผนเพื่อกลับสู่วงการฟุตบอลอย่างปลอดภัยต้องเริ่มขึ้นในขณะนี้เนื่องจากผลประโยชน์ด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกมทั่วโลก