ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากนิโคตินในปอด

ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากนิโคตินในปอดจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในขนาดรูปร่างและฟังก์ชั่นของหลอดเลือดในปอดและห้องล่างขวาของหัวใจ แม้ว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่บทบาทของนิโคตินในการพัฒนาของโรคยังไม่เป็นที่เข้าใจกันแบบจำลองการสูดดมนิโคตินแบบใหม่ในหนูที่เลียนแบบผู้สูบบุหรี่

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของมนุษย์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการสูดดมนิโคตินเรื้อรังต่อการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจและปอดโดยเน้นไปที่ความดันโลหิตการสูดดมนิโคตินจะเพิ่มความดันซิสโตลิกและความดันโลหิตแบบระบบเร็วเท่าที่สัปดาห์แรกของการสัมผัส การเพิ่มขึ้นนั้นชั่วคราว แต่ก็นานพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่มีมาก่อน