ข้อมูลลำดับของยีนจากการแพร่กระจาย

แอนติบอดี้เหล่านี้เชื่อมกับส่วนสำคัญของโครงสร้างไวรัส ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนักจากสายพันธุ์สู่สายพันธุ์ เนื่องจากกิจกรรมในวงกว้างของพวกเขาเพื่อต่อต้านสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่แตกต่างกันพวกเขาจึงถูกมองว่าเป็นแอนติบอดีที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่สากลควรได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นและยังเป็นส่วนผสมในการบำบัดในอนาคตเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

การใช้การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการสร้างบล็อกของกรดอะมิโนหนึ่งอย่างต่อเนื่องที่แหล่งกำเนิดที่ bnAbs ผูกไว้ Wu และเพื่อนร่วมงานพบการกลายพันธุ์เดี่ยวและคู่หลายครั้งที่ทำให้เชื้อ H3N2 สามารถหลบหนีการกลายพันธุ์ดื้อเหล่านี้ในฐานข้อมูลลำดับของยีนจากการแพร่กระจายของสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชี้ให้เห็นว่าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งคราวในชุดย่อยของไวรัสไข้หวัดธรรมดา